2022Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
JanuaryJanuary 4, 2022   
2021Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 7, 2021   
NovemberNovember 2, 2021 November 2, 2021 
OctoberOctober 5, 2021 October 5, 2021 
SeptemberSeptember 7, 2021 September 7, 2021 
AugustAugust 3, 2021 August 3, 2021 
JulyJuly 6, 2021July 19, 2021July 6, 2021July 19, 2021
JuneJune 1, 2021   
MayMay 4, 2021May 27, 2021May 4, 2021May 27, 2021
AprilApril 6, 2021 April 6, 2021 
MarchMarch 2, 2021 March 2, 2021 
FebruaryFebruary 2, 2021 February 2, 2021 
JanuaryJanuary 5, 2021 January 5, 2021 
2020Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 1, 2020 December 1, 2020 
NovemberNovember 3, 2020 November 3, 2020 
OctoberOctober 6, 2020October 2, 2020October 6, 2020 
SeptemberSeptember 1, 2020September 14, 2020September 1, 2020September 14, 2020
AugustAugust 4, 2020 August 4, 2020 
JulyJuly 7, 2020 July 7, 2020 
JuneJune 2, 2020June 11, 2020June 27, 2020June 2, 2020June 27, 2020
MayMay 5, 2020May 14, 2020  
MarchMarch 3, 2020   
FebruaryFebruary 4, 2020 February 4, 2020 
JanuaryJanuary 7, 2020 January 7, 2020 
2019Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 3, 2019 December 3, 2019 
NovemberNovember 5, 2019 November 5, 2019 
OctoberOctober 1, 2019October 15, 2019October 1, 2019October 15, 2019
SeptemberSeptember 3, 2019 September 3, 2019 
AugustAugust 6, 2019   
JulyJuly 2, 2019   
JuneJune 5, 2019   
MayMay 7, 2019   
AprilApril 2, 2019   
MarchMarch 5, 2019   
FebruaryFebruary 5, 2019   
JanuaryJanuary 7, 2019   
2018Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 4, 2018 December 4, 2018 
NovemberNovember 6, 2018 November 6, 2018 
OctoberOctober 2, 2018 October 2, 2018 
SeptemberSeptember 4, 2018 September 4, 2018 
AugustAugust 7, 2018 August 7, 2018 
JulyJuly 3, 2018 July 3, 2018 
JuneJune 5, 2018 June 5, 2018 
MayMay 1, 2018 May 1, 2018 
AprilApril 3, 2018 April 3, 2018 
MarchMarch 6, 2018 March 6, 2018 
FebruaryFebruary 6, 2018 February 6, 2018 
JanuaryJanuary 2, 2018 January 2, 2018 
2017Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 5, 2017 December 5, 2017 
NovemberNovember 7, 2017 November 7, 2017 
OctoberOctober 3, 2017 October 3, 2017 
AugustAugust 1, 2017 August 1, 2017 
JulyJuly 4, 2017July 10, 2017 July 10, 2017 
JuneJune 6, 2017 June 6, 2017 
MayMay 2, 2017 May 2, 2017 
AprilApril 4, 2017 April 4, 2017 
MarchMarch 7, 2017 March 7, 2017 
FebruaryFebruary 7, 2017 February 7, 2017 
JanuaryJanuary 3, 2017   
2016Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 6, 2016 December 6, 2016 
NovemberNovember 1, 2016 November 1, 2016 
OctoberOctober 4, 2016 October 4, 2016 
SeptemberSeptember 6, 2016 September 6, 2016 
AugustAugust 2, 2016 August 2, 2016 
JulyJuly 5, 2016 July 5, 2016 
JuneJune 7, 2016 June 7, 2016 
MayMay 3, 2016 May 3, 2016 
AprilApril 5, 2016 April 5, 2016 
MarchMarch 1, 2016 March 1, 2016 
FebruaryFebruary 2, 2016 February 2, 2016 
JanuaryJanuary 5, 2016 January 5, 2016 
2015Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 1, 2015 December 1, 2015 
NovemberNovember 3, 2015 November 3, 2015 
OctoberOctober 6, 2015   
SeptemberSeptember 1, 2015 September 1, 2015 
AugustAugust 4, 2015 August 4, 2015 
JulyJuly 7, 2015 July 7, 2015 
JuneJune 2, 2015 June 2, 2015 
MayMay 5, 2015 May 5, 2015 
AprilApril 7, 2015April 7, 2015April 7, 2015April 7, 2015
MarchMarch 3, 2015   
FebruaryFebruary 3, 2015 February 3, 2015 
JanuaryJanuary 6, 2015 January 6, 2015 
2014Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 2, 2014 December 2, 2014 
NovemberNovember 4, 2014 November 4, 2014 
OctoberOctober 7, 2014 October 7, 2014 
SeptemberSeptember 2, 2014 September 2, 2014 
AugustAugust 5, 2014August 20, 2014 August 20, 2014 
JulyJuly 1, 2014 July 1, 2014 
JuneJune 3, 2014 June 3, 2014June 9, 2014 
MayMay 6, 2014 May 6, 2014 
AprilApril 22, 2014 April 22, 2014 
MarchMarch 31, 2014 March 31, 2014 
FebruaryFebruary 24, 2014 February 24, 2014 
JanuaryJanuary 27, 2014 January 27, 2014 
2013Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 30, 2013 December 30, 2013 
NovemberNovember 25, 2013 November 25, 2013 
OctoberOctober 28, 2013 October 28, 2013 
SeptemberSeptember 30, 2013 September 30, 2013 
AugustAugust 26, 2013 August 26, 2013 
JulyJuly 29, 2013 July 29, 2013 
JuneJune 24, 2013 June 24, 2013 
MayMay 28, 2013 May 28, 2013 
AprilApril 1, 2013April 29, 2013 April 1, 2013April 29, 2013 
FebruaryFebruary 25, 2013   
JanuaryJanuary 7, 2013January 28, 2013 January 7, 2013 
2012Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
NovemberNovember 26, 2012 November 26, 2012 
OctoberOctober 29, 2012   
SeptemberSeptember 24, 2012   
AugustAugust 27, 2012August 28, 2012 August 27, 2012 
JulyJuly 30, 2012 July 30, 2012 
JuneJune 25, 2012 June 25, 2012 
MayMay 29, 2012 May 29, 2012 
AprilApril 30, 2012 April 30, 2012 
MarchMarch 26, 2012 March 26, 2012 
FebruaryFebruary 27, 2012 February 27, 2012 
JanuaryJanuary 30, 2012 January 30, 2012 
2011Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 19, 2011 December 19, 2011 
NovemberNovember 28, 2011 November 28, 2011 
OctoberOctober 24, 2011 October 24, 2011 
SeptemberSeptember 26, 2011 September 26, 2011 
August  August 22, 2011 
JulyJuly 25, 2011   
JuneJune 27, 2011 June 27, 2011 
MayMay 23, 2011 May 23, 2011 
AprilApril 25, 2011 April 25, 2011 
MarchMarch 28, 2011 March 28, 2011 
FebruaryFebruary 28, 2011 February 28, 2011 
JanuaryJanuary 3, 2011January 31, 2011 January 3, 2011January 31, 2011 
2010Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
NovemberNovember 29, 2010   
OctoberOctober 25, 2010   
AugustAugust 30, 2010   
JulyJuly 26, 2010   
JuneJune 27, 2010June 28, 2010   
MayMay 24, 2010 May 24, 2010 
AprilApril 26, 2010 April 26, 2010 
MarchMarch 22, 2010 March 22, 2010 
FebruaryFebruary 22, 2010 February 22, 2010 
JanuaryJanuary 25, 2010 January 25, 2010 
2009Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 21, 2009 December 21, 2009 
NovemberNovember 30, 2009 November 30, 2009 
OctoberOctober 5, 2009October 26, 2009 October 5, 2009October 26, 2009 
AugustAugust 24, 2009August 31, 2009 August 24, 2009 
JulyJuly 27, 2009 July 27, 2009 
JuneJune 1, 2009June 29, 2009 June 1, 2009June 29, 2009 
May  May 4, 2009 
AprilApril 27, 2009 April 27, 2009 
MarchMarch 8, 2009March 30, 2009 March 30, 2009 
FebruaryFebruary 23, 2009 February 23, 2009 
JanuaryJanuary 26, 2009 January 26, 2009 
2008Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 22, 2008 December 22, 2008 
NovemberNovember 6, 2008November 24, 2008 November 24, 2008 
OctoberOctober 27, 2008 October 27, 2008 
SeptemberSeptember 22, 2008 September 22, 2008 
AugustAugust 25, 2008 August 25, 2008 
JulyJuly 22, 2008July 28, 2008 July 28, 2008 
JuneJune 23, 2008 June 23, 2008 
MayMay 19, 2008 May 19, 2008 
AprilApril 28, 2008 April 28, 2008 
MarchMarch 31, 2008 March 31, 2008 
FebruaryFebruary 25, 2008   
JanuaryJanuary 28, 2008 January 28, 2008 
2007Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 17, 2007 December 17, 2007 
NovemberNovember 26, 2007 November 26, 2007 
OctoberOctober 29, 2007 October 29, 2007 
SeptemberSeptember 24, 2007 September 24, 2007 
AugustAugust 8, 2007August 27, 2007 August 27, 2007 
JulyJuly 11, 2007July 30, 2007 July 30, 2007 
JuneJune 16, 2007June 25, 2007 June 16, 2007June 25, 2007 
MayMay 30, 2007 May 30, 2007 
AprilApril 30, 2007   
MarchMarch 26, 2007 March 26, 2007 
FebruaryFebruary 12, 2007February 26, 2007 February 26, 2007 
JanuaryJanuary 29, 2007 January 29, 2007 
2006Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 18, 2006 December 18, 2006 
NovemberNovember 8, 2006November 27, 2006 November 8, 2006November 27, 2006 
OctoberOctober 30, 2006 October 30, 2006 
SeptemberSeptember 25, 2006 September 25, 2006 
August  August 28, 2006 
JulyJuly 31, 2006 July 31, 2006 
JuneJune 26, 2006 June 26, 2006 
MayMay 31, 2006 May 31, 2006 
AprilApril 24, 2006 April 24, 2006 
MarchMarch 27, 2006 March 27, 2006 
FebruaryFebruary 27, 2006 February 27, 2006 
JanuaryJanuary 30, 2006   
2005Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 19, 2005   
NovemberNovember 28, 2005   
OctoberOctober 10, 2005October 24, 2005   
SeptemberSeptember 26, 2005   
JuneJune 3, 2005June 29, 2005   
FebruaryFebruary 21, 2005   
2004Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
November  November 29, 2004 
OctoberOctober 25, 2004   
SeptemberSeptember 27, 2004   
JulyJuly 10, 2004   
MayMay 3, 2004May 24, 2004   
AprilApril 26, 2004   
MarchMarch 1, 2004March 22, 2004March 29, 2004 March 29, 2004 
FebruaryFebruary 23, 2004   
JanuaryJanuary 26, 2004 January 26, 2004 
2003Board Meeting AgendasSpecial Meeting AgendasBoard Meeting MinutesSpecial Meeting Minutes
DecemberDecember 29, 2003 December 29, 2003 
NovemberNovember 12, 2003November 24, 2003 November 12, 2003 
OctoberOctober 6, 2003October 27, 2003 October 27, 2003 
SeptemberSeptember 29, 2003 September 29, 2003 
AugustAugust 25, 2003   
JulyJuly 28, 2003 July 28, 2003 
JuneJune 26, 2003June 30, 2003 June 26, 2003June 30, 2003 
MayMay 4, 2003May 27, 2003 May 4, 2003May 27, 2003 
AprilApril 4, 2003April 28, 2003 April 4, 2003April 28, 2003 
MarchMarch 31, 2003 March 31, 2003 
January  January 6, 2003 
JOIN OUR EMAIL LIST
Mailing address:
16911 San Fernando Mission Blvd, PMB 137
Granada Hills, CA 91344-4250
© 2003-2022 Granada Hills North Neighborhood Council. All Rights Reserved. Site by Concept To Web.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
%d bloggers like this: